Turvallisuus lennolla


Turvallisuus lentotoiminnassa

Elämyslento on Suomessa ainoa organisaatio, joka tarjoaa ilmailuelämyksiä elämyslennoilla moottorilentokoneilla ammattilentämisen standardejen mukaisesti.  Lentoturvallisuus varmistetaan käyttämällä lentotoiminnassa suomalaisia ammattilentäjiä, ammattimaisia lentokonehuoltoyrityksiä sekä turvalisuuden hallintajärjestelmää sekä tyyppihyväksyttyjä lentokoneita.

Elämyslento on ainoa suomalainen pienkoneilla lentoja tarjoava taho joka täyttää turvallisuusjärjestelmiensä myötä lentoyhtiöiden vaatimukset.

Turvallisuuden ylläpitäminen tarkoittaa jatkuvaa toiminnan seurantaa ja asioiden kehittämistä.

Seuraamme jatkuvasti toimintaamme ja analysoimme siihen sisältyviä riskejä sekä kehitämme jatkuvasti toimintaamme tavoitteena jatkuvasti olla Suomen paras ja laadukkain elämyslentojen tarjoaja. Joka päivä kehitämme toimintaamme niin turvallisuuden kun muidenkin asioiden suhteen. Olemme ainoa elämyslentotoimintaa tarjoava organisaatio Suomessa, jolla on käytössään myös lentoyhtiöiden standardit täyttävä sisäinen ja ulkoinen turvallisuuden raportointijärjestelmä. Haluamme toimia lentoturvallisuuden puolesta puhujana kaikessa lentotoiminnassa ja haastaa myös muut alan toimijat lentokerhot sekä harrasteilmailun Ultrakevyttoimijat mukaan turvallisuustalkoisiin.

Suomalainen henkilökuntamme on Suomessa saanut lentokoulutuksensa ja tottunut operoimaan haasteellisessa Skandinavian sääolosuhteissa. Lisäksi suurin osa heistä on lentänyt jo liikennelentokoneita päätyönään. Olet siis hyvissä ja varmoissa käsissä elämyslennollasi. Elämyslennolla on nollatoleranssi lentokoneiden vikojen suhteen, emme ota turhia riskejä vaan pidämme aina mielessä että lentoturvallisuus on NRO 1.

Elämyslennon henkilökuntaa on koulutettu asiakaspalvelun, ensiavun sekä palonsammutuksen suhteen. Lisäksi joka lennon jälkeen keräämme sinulta asiakkaana palautetta toiminnasta jotta voimme palvella asiakkaita entistä paremmin.

Käytämme elämyslentotoiminnassa tyyppihyväksyttyjä lentokoneita.

Tyyppihyväksytty lentokone on suunniteltu erittäin tiukkojen suunnittelukriteereiden mukaisesti ja sen ominaisuudet on todettu turvallisiksi esimerkiksi laajojen testausohjelmien, kokeiden sekä koelentojen kautta. Koelento-ohjelmaan kuuluu esimerkiksi lentokoneen suorituskyvyn ja käsittelyominaisuuksien todentaminen, rakenteiden kestävyyden testaaminen.

Tyyppihyväksytty lentokone pitää huoltaa aina koneen valmistajan ohjeiden mukaan, jotta se säilyylentokelpoisena ja sillä saa lentää. Elämyslennon käytössä olevien lentokoneiden huolloita ja korjauksista vastaa hyväksytyt lentokoneiden huolto-organisaatiot, joissa huoltotoiminnan suorittaa suomalaiset ammattilentokonemekaanikot. Esimerkiksi lentokerhojen lentokoneissa tai yksityisihmisten omistamissa lentokoneissa turvallisuustasot eivät ole näin korkealla. Lisäksi Annex 2 lentokoneissa (Ultrakevyet ja harrasteluokan lentokoneet) huoltotoiminnan turvallisuustasot eivät ole samalla tasolla kuin elämyslennon kaupallisella yleisölennolla. Älä ota siis mitään riskiä vaan käytä elämyslennoilla ammattilentoyritystä.

Elämyslennon käyttämien lentokoneiden jatkuvan lentokelpoisuuden seuraamisesti huolehtii erikseen tähän tehtävään erikoistunut ja viranomaisten hyväksymä organisaatio. Näiden CAMO-organisaatioiden (continuous airworthiness management organisation) tehtävänä on seurata elämyslennon lentokoneiden käyttöä esimerkiksi lentokoneelle ja sen osille kertyvän kalenteriajan, lentotuntien, laskeutumisten suhteen. CAMO organisaatio vastaa myös siitä, että lentokoneelle on tehty paitsi lentokonevalmistajan määräysten mukaiset huollot, niin myös ilmailuviranomaisten määräämät toimenpiteet. Suomessa ilmailuviranomaisena toimii Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi. Seuraamalla jatkuvasti lentokoneen kuntoa ja lentokelpoisuutta varmistetaan, että kone on aina teknisesti hyvässä ja turvallisessa kunnossa. Lentokoneita huolletaan 50 tunnin, 100 tunnin ja 200 tunnin välein sekä näiden lisäksi tarvittaessa tehdään vikakorjauksia.

Tyyppihyväksyttyjen lentokoneiden tapauksessa lentokoneen valmistaja on monesti tyyppihyväksynnän haltija. Tyyppihyväksynnän haltija suorittaa seurantaa valmistamiensa lentokoneiden elinkaarta, käyttöä sekä lentoturvallisuutta. Seurantatietojen perusteella lentokoneen valmistaja julkaisee esimerkiksi päivityksiä lentokoneiden lentokäsikirjoihin ja huolto-ohjeisiin ja määräyksiin. Tyyppihyväksyttyjen lentokoneiden valmistajan kotimaan viranomaisella on myös oikeus osallistua konetyypille sattuneiden onnettomuuksien tutkintaan. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että tyyppihyväksytyille lentokoneille tapahtuneista vakavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista saadaan tieto koneen valmistajalle tapahtuipa nämä missä päin maailmaa tahansa ja tätä kautta on mahdollista saattaa lentoturvallisuutta lisäävät tiedot ja mahdolliset muutokset lentokäsikirjoihin, lentokoneen osiin tai varusteisiin tiedoksi lentokoneiden omistajille ja myös lentokelpoisuuden valvonnasta huolehtiville tahoille. Tällaisia vaatimuksia ikävä kyllä ei ole Annex 2 mukaisissa ultrakevyissä lentokoneissa, jotka eivät ole tyyppihyväksyttyjä. Elämyslento käyttää toiminnassaan tyyppihyväksyttyjä Cessna-merkkistä lentokalustoa jolla on operoitu maailmassa jo yli 60 vuotta ja lentokone on osoittautunut erittäin turvalliseksi ja sitä on valmistettu maailman eniten esimerkiksi lentokoulutukseen turvallisuutensa vuoksi.

Kaikilla lentäjillämme on ammattilentäjän lentolupakirja.

Kaikki Elämyslennon lentäjät ovat ilmailualan ammattilaisia. Heillä on joko ansiolentäjän tai liikennelentäjän lentolupakirja, monilla laaja työkokemus myös liikennekoneista.Osa Elämyslennon lentäjistämme työskentelee eri lentoyhtiöiden palveluksessa ohjaten päivätyökseen liikennelentokoneita.

Lentäjien lentolupakirjat jakautuvat 3 luokkaan:

PPL – yksityislentäjän lentolupakirja (Private Pilot Licence)  joka antaa mahdollisuus käyttää lentokoneita omaan liikkumiseen, mutta ei kuitenkaan oikeutta suorittaa rahaa vastaan kaupallisia lentoja.  Lentäjien koulutus pitää sisällään 100 tuntia teoriaa ja 45 tuntia lentokoulutusta.

CPL –  ansiolentäjän lentolupakirja ( Commercial Pilot Licence) Lupakirjan haltijalla on ilmailulain nojalla oikeus toimia lentäjänä kaupallisessa ilmakuljetuksessa maksua vastaan. Jotta lentäjä voisi hankkia CPL- lentolupakirjan hänellä on oltava PPL tason lisäksi vähintään 150 tuntia lentokokemusta. Itse CPL-lentokoulutukseen kuuluu 200 tuntia teoriakoulutusta ja 25 tuntia lentokoulutusta. Lisäksi Suomessa valmistuneet ammattilentäjät ovat suorittaneet monimoottorilentokelpuutuksen sekä mittarilentokelpuutukset. Lisäksi he ovat käyneet Frozen ATPL-teoriat valmiiksi joista pystyy pääsemään jatkamaan ATPL-lupakirjaan kun on lentänyt 1500 tuntia isoa matkustajakonetta.

ATPL – liikennelentäjän lentolupakirja (Airline Transport Pilot Licence) antaa ilmailulain mukaan oikeuden toimia ilma-aluksen päällikkönä (kapteeni) liikenneluokan lentokoneilla. Liikennelentäjän lentolupakirjan saamiseksi tarvitaan 1500 lentotuntia sekä aikaisempaa kokemusta liikenneilmailusta Kaikkien rahti- ja matkustajakoneiden sekä liikesuihkujen kapteeneilta löytyy ATPL-lupakirja.

Nordicflitella on oikeus lentää kaupallista ilmakuljetusta lentotoimintaluvalla

Kaupalliseen ilmakuljetukseen tarvitaan Trafi Ilmailun myöntämä lentotoimintalupa. Kaupallisella ilmakuljetuksella tarkoitetaan ilma-aluksen käyttämistä matkustajien, rahdin tai postin kuljetukseen maksua tai muuta korvausta vastaan. Kaupalliseksi ilmakuljetukseksi katsotaan myös yleisölennätykset, joita Elämyslento suorittaa Nordicfliten lentotoimintaluvalla FI-034.

Elämyslento on ensimmäinen suomalainen elämyslentoyhtiö joka on keskittynyt elämyslentojen tarjoamiseen.

Lentotoimintaluvan saaminen vaatii että yrityksellä on lentokaluston, vastuuhenkilöiden, turvallisuuden hallintajärjestelmien (SMS – Safety Management System) ja laadunhallintajärjestelmien lisäksi huoltotoiminta hoidettu ammattimaisissa lentokonehuoltoyrityksissä. Näiden edellä mainittujen seikkojen lisäksi lentäjille on koulutetttu vaarallisten aineiden koulutusta (Dangerous Goods, DGR), Ohjaamotyöskentelyä (Cockpit Resource Management, CRM), Lentoturvallisuutta (Aviation Security), Ensiapukoulutusta (First Aid and Medical Emergencies), palonsammutuskoulutusta, Windshear-koulutusta sekä CFIT-koulutusta. Näiden lisäksi lentäjät lentävät puolen vuoden välein OPC-tarkastuslennon jossa tarkastetaan lentotaito ja hätätoimenpiteiden osaaminen, näiden lisäksi yritys lentää lentäjille pakollista hätäkoulutusta kerran kuukaudessa.

Haluamme toimia suunnan näyttäjänä yleisölennoilla ja näyttää että viihdyttävä ja elämyksellinen lento voi olla erittäin turvallinen ja ammattimainen. Näin ollen ansiolentoyrityksen suorittamassa kaupallisessa lentotoiminnassa on valovuoden ero lentokerhojen suorittamiin kaverilentoihin tai ultrakevyttoimijoiden esitelykurssiin jossa turvallisuustasot eivät ole samalla tasolla.

Valitse siis laadukkain ja turvallisin toimija elämyslennolle, valitse Elämyslento.fi.

Elämyslennon tyyppihyväksytyt lentokoneet kuuluvat maailman eniten käytettyihin ja luotettavimpiin.

Elämyslentojen lentokalusto koostuu yhdysvaltalaisvalmisteisista Cessna lentokoneista. Jo yli 60 vuotta valmistuksessa ollut Cessna on todettu maailman turvallisimmaksi lentokoulutuskoneeksi ja sitä onkin valmistettu maailman eniten. Lentokonetyyppi on erittäin varmatoiminen ja miljoonat lentotunnit maailmassa ovat osoittaneet sen erittäin toimivaksi. Lisäksi Suomessa tällä hetkellä suurin osa lentokoneista on Cessnoja. Samoin lentokouluttajista muun muassa TTT-Aviation, Salpauslento ja Suomen Ilmailuopisto luottavat Cessnoihin peruslentokoulutuksessa.